Montaż instalacji fotowoltaicznej
 Nazwa zadania: Montaż instalacji fotowoltaicznej.

Wartość ogólna przedsięwzięcia: 168.491,85 zł brutto.
(sto sześćdziesiąt osiem tysięcy czterysta dziewięćdziesiąt jeden złotych,
osiemdziesiąt pięć groszy).

Kwota dotacji: 84.245,93 zł.

(osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych,
dziewięćdziesiąt trzy grosze).

Pożyczka: 84.245,93 zł.

(osiemdziesiąt cztery tysiące dwieście czterdzieści pięć złotych,
dziewięćdziesiąt trzy grosze).

 

„Dofinansowano ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu”, www.wfosigw.wroclaw.pl