OAZA
Młodzież z klas 5-8 zapraszamy na spotkania Oazy w piątki.
Spotkania zaczynają się Mszą o 18.00.


Ruch Światło-Życie formuje dzieci, młodzież i dorosłych
do dojrzałego i pięknego chrześcijaństwa.
W naszej Parafii powstała Oaza Nowej Drogi,
czyli wspólnota dla dzieci w wieku szkolnym od 5 do 8 klasy SP. Spotkania odbywają się w piątki,
począwszy od Mszy Świętej o 18.00.
Odpowiedzialnym za Oazę jest ks. Jakub,
który serdecznie do tej wspólnoty zaprasza.
Kontakt do ks. Jakuba - 500 490 607; kubusboch@gmail.com