Budowa organów
 Wykonawca organów: Zych Zakłady OrganoweDane do przelewu:

Nazwa odbiorcy:
Parafiia p.w. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty w Jeleniej Górze
 
Nr rachunku odbiorcy:
PKOBP Oddział 1 w Jeleniej Górze
57 1020 2124 0000 8302 0205 7305
 
Tytułem:
Dar na cele kultu religijnego - Budowa organów w Parafii
p.w. Św. Jana Ap. i Ew. w Jeleniej Górze