Neokatechumenat
         Neokatechumenat jest formacją, która służy doprowadzeniu do dojrzałej i świadomej wiary osób już ochrzczonych. Wspólnota ta realizuje program katechumenatu.
Katechumenat, czyli wtajemniczanie w życie chrześcijańskie dokonuje się poprzez słuchanie Słowa Bożego, aktywne i pełne uczestniczenie w liturgii oraz przeżywanie miłości
we wspólnocie – agape.

Neokatechumenat to droga poznania Bożej Miłości i Jezusa Chrystusa Sługi Jahwe, droga nawrócenia, przemiany i radości.

Przygotowanie do Niedzielnej Liturgii Słowa połączone z rozważaniem Słowa Bożego
i wspólnym śpiewem, odbywa się w każdą środę o 19.00 w świetlicy parafialnej.

Uroczysta Eucharystia jest sprawowana w każdą sobotę o 19.00.

Więcej informacji na stronie internetowej:

http://www.camminoneocatecumenale.it/new/default.asp?lang=pl