Stałe spotkania

Grupy i stowarzyszenia
 
w parafii św. Jana Apostoła i Ewangelisty
 
w Jeleniej Górze

Grupa

Opiekun

Spotkania

Schola dziecięca

Ks. Jakub Bochyński
Piotr Balawajder

Próba: poniedziałek, godz. 17:00

Eucharystia: niedziela, godz. 11:00

Krąg Biblijny

Ks. Jakub Bochyński

Środa, godz. 19:00

Domowy Kościół

Ks. Jakub Bochyński

Raz w miesiącu

Przygotowanie

do I Komunii św.

Ks. Jakub Bochyński
Ks. Prob. Krzysztof Kowalczyk

- Kl. II SP:

Raz na kwartał

- Kl. III SP: II niedziela miesiąca:

Eucharystia: godz. 12:30

Spotkanie: godz. 13:30

Oaza Nowej Drogi

Ks. Jakub Bochyński

Eucharystia: piątek, 18:00

Spotkanie: piątek, 19:00

Wspólnota Krwi Chrystusa

Ks. Jakub Bochyński

II sobota miesiąca:

Spotkanie: godz. 16:30

Służba liturgiczna

- ministranci

- lektorzy i ceremoniarze

Ks. Jakub Bochyński

Benedykt Ołdyński

Jan Borysiewicz

Eucharystia: czwartek, godz. 18:00

Spotkanie: czwartek, godz. 18:30

 Chór parafialny

 P. Zbigniew Jurczenko

 Próba: wtorek, 19:00

Kandydaci do sakr. bierzmowania

Ks. Jakub Bochyński
Ks. Prob. Krzysztof Kowalczyk
 

Klasy VI,VII i VIII
w II czwartki miesiąca

Neokatechumenat

Ks. Jakub Bochyński

Eucharystia: sobota, godz. 19:00

Rada Parafialna

Ks. Prob. Krzysztof Kowalczyk

Raz na kwartał

Żywy Różaniec

Ks. Prob. Krzysztof Kowalczyk

I sobota miesiąca:

Zmiana tajemnic: godz. 17:00

Eucharystia: godz. 18:00

Grupa pielgrzymkowa

Ks. Prob. Krzysztof Kowalczyk

Terminy spotkań ogłaszane

Akolici, Szafarze
i ministranci – seniorzy

Ks. Prob. Krzysztof Kowalczyk

Raz na kwartał

 Diakonia taneczna

 Anna Świątkowska

 Czwartek godz. 19:00