Wspólnota Krwi Chrystusa
Wywodzi się z duchowości św. Kaspra del Bufalo i Św. Marii de Mattias. Członkowie tej wspólnoty podejmują modlitwę w intencjach powołań kapłańskich, zakonnych i misyjnych oraz w intencji wynagradzającej za grzechy popełnione nasze i całego świata.
 
Wspólnota spotyka się na modlitwie w wyznaczone dni oraz zawsze w każdy piątek o godz. 8.30