Grupa Pielgrzymkowa
Grupa Pielgrzymkowa

Zapraszamy naszych parafian i wszystkich chętnych na pielgrzymki do miejsc pięknych i świętych w Polsce i na świecie.

Wszyscy budujemy swoją wiarę i bliskość Chrystusowi uczestnicząc w życiu duchowym naszej Parafii – uczestnicząc w liturgii w naszym kościele parafialnym.

Jadąc na pielgrzymkę nawiedzamy najważniejsze miejsca kultu religijnego w Europie, a także na świecie, nie pomijając przy tym piękna naszego kraju.

Pielgrzymując doświadczamy sacrum, poznajemy miejsca święte, nawiedzamy sanktuaria, a także, dostrzegając walory turystyczne i przyrodnicze, organizujemy czas wolny na wypoczynek.

Na pielgrzymkach każdego dnia uczestniczymy w Eucharystii i modląc się w tak wielu miejscach świętych wypraszamy łaski dla siebie i wspólnoty parafialnej.

Zapraszamy do pielgrzymowania i umacniania dzięki temu w sobie ducha wiary i modlitwy.