Młodzież w parafii
1. Krąg biblijny – spotkania:2. Kandydaci do sakramentu bierzmowania - spotkania:

   klasa gimnazjalne - 2 piątek miesiąca godz. 19:00
   klasa 8 SP - I środa miesiąca godz. 19:00
   klasa 7 SP - III środa miesiąca godz. 19:00

3. Służba liturgiczna - spotkania: