Duszpasterze
Proboszcz:
ks. Krzysztof Kowalczyk

Wikariusze:
ks. Łukasz Kutrowski
ks. Jakub Bochyński