Duszpasterze
Proboszcz:
ks. Krzysztof Kowalczyk

Wikariusz:
ks. Jakub Bochyński