Pogrzeb Chrześcijański
Przygotowanie do Pogrzebu Chrześcijańskiego:

  1. W celu dopełnienia formalności pogrzebu możemy zgłosić się w kancelarii parafialnej każdego dnia – o każdej porze.
  2. Pogrzeb załatwia najbliższa rodzina w Parafii zamieszkania. Jeżeli pogrzeb jest poza parafią zamieszkania potrzebna jest zgoda na pochówek proboszcza, na którego parafii zmarły zamieszkiwał.
  3. Przy zgłaszaniu pogrzebu należy w kancelarii parafialnej przedłożyć:
  1. Rodzina zmarłej osoby może skorzystać z form pogrzebu chrześcijańskiego przewidzianych liturgicznie i zawartych w Obrzędzie Pogrzebu;
  2. Pogrzeb, miejsce grobu i wszelkie inne sprawy związane z pogrzebem są załatwienia zgodnie z Prawem Państwowym i Prawem Kościelnym, które to prawa się wzajemnie uzupełniają w tych kwestiach.
  3. W kancelarii parafialnej należy złożyć ofiarę za pogrzeb;
  4. Zachęcamy, aby w uroczystościach pogrzebowych wziął udział organista;

Pamiętajmy, aby przed uroczystościami pogrzebowymi skorzystać z Sakramentu Spowiedzi i będąc w stanie łaski uświęcającej przyjąć Komunię Świętą w intencji zmarłego.