Sakrament Chrztu
Jakie kroki należy podjąć przed chrztem swojego dziecka?
  1. Przynajmniej jeden z rodziców udaje się do kancelarii parafialnej w godzinach jej urzędowania wraz ze świadectwem urodzenia dziecka.
  2. W kancelarii zostają spisane dane do Księgi Chrztów (Wszelkie ewentualne zmiany danych w tej Księdze są później możliwe jedynie po okazaniu właściwego dokumentu z USC.)
  3. Przed przyjściem do kancelarii należy wybrać matkę i ojca chrzestnego podać: nazwisko i imię, stan cywilny, wiek, data i miejsce ślubu kościelnego, miejsce zamieszkania;
  4. Rodzice chrzestni mieszkający poza terenem naszej parafii są zobowiązani przynieść ze swoich parafii zaświadczenia, że są wierzącymi i praktykującymi katolikami – takie zaświadczenie wydaje zawsze kancelaria parafialna parafii, w której się mieszka. W przypadku nie dostarczenia takiego zaświadczenia osoba może zostać nie dopuszczona do godności matki czy ojca chrzestnego.Osoby uczące się prosimy o dostarczenie zaświadczenia o aktualnym uczestnictwie w katechizacji szkolnej (uczestnictwo w katechezie jest dla młodego człowieka okazją do deklaracji religijnej).
  5. W kancelarii parafialnej należy złożyć ofiarę za udzielenie sakramentu;
  6. Rodzice i chrzestni, jeżeli brak ku temu przeszkód, powinni przed chrztem skorzystać z sakramentu pokuty. (Nie mogą skorzystać z sakramentu pokuty osoby żyjące ze sobą bez sakramentalnego małżeństwa – a więc osoby żyjące ze sobą tylko po ślubie cywilnym czy też w tzw. konkubinacie);

Aby zostać rodzicem chrzestnym należy: