Strona główna
Korekta do Zarządzenia Biskupa Legnickiego 30.05.2020 r.Wierni, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Eucharystii, mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej,

odmawianą w przeszłości przez wielu świętych.

"Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny
w Najświętszym Sakramencie.
Miłuję Cię nade wszystko
i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.
Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,
przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.
Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł
i cały z Tobą się łączę,
nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie."

                                                                                       Św. Alfons Liguori