Strona główna

Święty Franciszek Salezy


Modlitwa za Synod

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty.
Stajemy - choć często zniewoleni bezmiarem własnego grzechu
- to jednak w szczególny sposób zgromadzeni w Twoje imię.
Przyjdź do nas bądź z nami, i zechciej przeniknąć w głąb naszych serc. Naucz nas, co mamy czynić i jak postępować;
ukaż nam, ku czemu powinniśmy zmierzać,
byśmy - z Twoją pomocą - mogli się Tobie we wszystkim podobać.

Ty, który jako jedyny - wraz z Ojcem i Synem nosisz chwalebne Imię
- sam bądź jedynym doradcą i sprawcą naszych postanowień.
Ty, który w najwyższym stopniu miłujesz to, co słuszne,
nie dopuść, abyśmy byli mącicielami sprawiedliwości.
Niech ku przewrotności nie pociąga nas niewiedza;
nie mami przekupstwo; niech nas nie zwodzi wzgląd
na urząd lub osobę.

Złącz nas skutecznie ze sobą darem Twojej łaski, tak abyśmy w Tobie stanowili jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy.
Skoro zostaliśmy zebrani w Twoje imię,
niech tak - z łagodnością - we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości, aby teraz żaden nasz osąd nie sprzeciwiał się Tobie, a w przyszłości byśmy osiągnęli wieczną nagrodę
za dobrze spełnione czyny.

AMEN. 
*  *  *

Nowe limity wiernych

w kościołach.


Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione,
a w kościele większość jest zaszczepiona.

*  *  *