Strona główna

Święto Katedry św. Piotra 


W Bazylice św. Piotra znajdują się resztki drewnianego
krzesła, na którym miał zasiadać sam św. Piotr.

Ta relikwia znajduje się dzisiaj w potężnej marmurowej rzeźbie autorstwa Berniniego, za głównym ołtarzem.
Jest symbolem posługi papieskiej w Kościele.

To święto jest jedyne w swoim rodzaju. Nie świętujemy
żadnej tajemnicy z życia Jezusa, nie wspominamy świętego
lub rocznicy poświęcenia kościoła.
Spoglądamy ze czcią na… krzesło

Katedra św. Piotra przypomina o trwaniu misji,
którą Jezus powierzył Rybakowi znad Jeziora Galilejskiego.
Każdy kolejny biskup Rzymu jest jednocześnie pasterzem
całego Kościoła. Podstawową jego funkcją jest strzeżenie
i przekazywanie drogocennej perły – Ewangelii.

Słowo „katedra” kojarzy się nam z kościołem biskupa,
ale pierwotnie oznaczało podwyższone miejsce
w prezbiterium, na którym zasiadał biskup.
Był to symbol jego biskupiej władzy i jedności lokalnego,
Kościoła. Święto Katedry św. Piotra nawiązuje właśnie
do tego pierwotnego znaczenia słowa „katedra”.
To święto, znane już w IV wieku, zwraca uwagę na
wyjątkową rolę św. Piotra i jego następców, czyli na tzw.
prymat papieski.

W Święto Katedry św. Piotra wyrażamy wdzięczność Bogu
za posługę człowieka w białej sutannie, który jako nauczyciel i pasterz przewodzi w ziemskiej pielgrzymce
wierzącym, we wzroście ich wiary, nadziei i miłości.