Strona główna

Relikwie św. Marii De Mattias"I wołam, ja, syn polskiej ziemi, a zarazem ja:
Jan Paweł II papież,
wołam z całej głębi tego tysiąclecia,
wołam w przeddzień święta Zesłania,
wołam wraz z wami wszystkimi:

Niech zstąpi Duch Twój!
Niech zstąpi Duch Twój!
I odnowi oblicze ziemi.
Tej Ziemi! "

 

*  *  *
Dobroczyńcy naszej parafii