Strona główna


Modlitwa za Synod

ADSUMUS SANCTE SPIRITUS

Stajemy przed Tobą, Panie, Duchu Święty.
Stajemy - choć często zniewoleni bezmiarem własnego grzechu
- to jednak w szczególny sposób zgromadzeni w Twoje imię.
Przyjdź do nas bądź z nami, i zechciej przeniknąć w głąb naszych serc. Naucz nas, co mamy czynić i jak postępować;
ukaż nam, ku czemu powinniśmy zmierzać,
byśmy - z Twoją pomocą - mogli się Tobie we wszystkim podobać.

Ty, który jako jedyny - wraz z Ojcem i Synem nosisz chwalebne Imię
- sam bądź jedynym doradcą i sprawcą naszych postanowień.
Ty, który w najwyższym stopniu miłujesz to, co słuszne,
nie dopuść, abyśmy byli mącicielami sprawiedliwości.
Niech ku przewrotności nie pociąga nas niewiedza;
nie mami przekupstwo; niech nas nie zwodzi wzgląd
na urząd lub osobę.

Złącz nas skutecznie ze sobą darem Twojej łaski, tak abyśmy w Tobie stanowili jedno i w niczym nie odstąpili od prawdy.
Skoro zostaliśmy zebrani w Twoje imię,
niech tak - z łagodnością - we wszystkim przestrzegamy sprawiedliwości, aby teraz żaden nasz osąd nie sprzeciwiał się Tobie, a w przyszłości byśmy osiągnęli wieczną nagrodę
za dobrze spełnione czyny.

AMEN. 

*  *  *

Modlitwa oddania się Św. Józefowi

*  *  *
Święty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia,
że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone,
stają się łatwe do rozwiązania.
Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne
potrzeby, przybądź nam z pomocą,
pociesz w naszych smutkach, obawach,
troskach i bólach.
Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące,
weź pod swoją opiekę wszystko,
co twojej przemożnej opiece polecamy.
Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś
dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze
Twoimi wiernymi czcicielami. Amen.

*  *  *

Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii,
mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej,
odmawianą w przeszłości przez wielu świętych.

"Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny
w Najświętszym Sakramencie.
Miłuję Cię nade wszystko
i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.
Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,
przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.
Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł
i cały z Tobą się łączę,
nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie."

                                                                                       Św. Alfons Liguori

*  *  *

Nowe limity wiernych

w kościołach.


Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione,
a w kościele większość jest zaszczepiona.

*  *  *
Biskupi podjęli jednogłośną decyzję
o zniesieniu dyspens od uczestnictwa
w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane.
Dyspensy zostaną zniesione jednocześnie
we wszystkich diecezjach z dniem 20 czerwca br.

*  *  *