Strona główna




*  *  *

Zgodnie z zarządzeniem ks. Biskupa Ordynariusza
spowiedź w dni powszednie
przed poranną i wieczorną Mszą św.
*  *  *
Zarządzenie Biskupa Legnickiego z 16 października 2020 roku

Maksymalna liczba wiernych mogących przebywać jednocześnie
w naszym kościele, to 92 osoby.

Wierni, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Eucharystii,
mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej,
odmawianą w przeszłości przez wielu świętych.

"Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny
w Najświętszym Sakramencie.
Miłuję Cię nade wszystko
i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.
Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,
przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.
Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł
i cały z Tobą się łączę,
nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie."

                                                                                       Św. Alfons Liguori