Strona główna

Informacje na dzień 24 marca 2020r. wtorek

   Msze św. według porządku parafii.
Wypełniając zarządzenie Ministra Zdrowia i Biskupa Diecezjalnego informujemy,
że podczas Mszy św. w jednym pomieszczeniu- zgromadzeniu nie może być więcej niż 5 osób,
w pierwszej kolejności osoby które zamówiły intencje na daną mszę śwętą.

Przypominamy ze została udzielona dyspensa
Biskupa diecezjalnego i zachęcamy by wierni
 uczestniczyli we Mszach św. i nabożeństwach transmitowanych przez telewizję lub radio.

Wierni, którzy nie będą mogli uczestniczyć w Eucharystii, mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej,
odmawianą w przeszłości przez wielu świętych.

"Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny
w Najświętszym Sakramencie.
Miłuję Cię nade wszystko
i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.
Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,
przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.
Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł
i cały z Tobą się łączę,
nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie."

                                                                                       Św. Alfons Liguori