Strona główna

Nowe limity wiernych
w kościołach.


Do limitu nie wliczają się osoby zaszczepione,
a w kościele większość jest zaszczepiona.

*  *  *
Biskupi podjęli jednogłośną decyzję
o zniesieniu dyspens od uczestnictwa
w niedzielnej Mszy świętej oraz w święta nakazane.
Dyspensy zostaną zniesione jednocześnie
we wszystkich diecezjach z dniem 20 czerwca br.

*  *  *

Modlitwa oddania się Św. JózefowiŚwięty Józefie, moc Twej modlitwy sprawia,
że najtrudniejsze sprawy Tobie powierzone,
stają się łatwe do rozwiązania.
Błagamy Cię więc, wejrzyj na nasze obecne
potrzeby, przybądź nam z pomocą,
pociesz w naszych smutkach, obawach,
troskach i bólach.
Oddal od nas niebezpieczeństwo nam grożące,
weź pod swoją opiekę wszystko,
co twojej przemożnej opiece polecamy.
Okaż nam, Święty Józefie, jak dobry jesteś
dla tych, którzy pragną pozostać na zawsze
Twoimi wiernymi czcicielami. Amen.

*  *  *

Wierni, którzy nie mogą uczestniczyć w Eucharystii,
mogą odmówić tradycyjną modlitwę Aktu Komunii duchowej,
odmawianą w przeszłości przez wielu świętych.

"Jezu mój! wierzę, że jesteś obecny
w Najświętszym Sakramencie.
Miłuję Cię nade wszystko
i pragnę Cię posiadać w duszy mojej.
Ponieważ teraz nie mogę Cię przyjąć sakramentalnie,
przyjdź przynajmniej duchowo do serca mojego.
Obejmuję Cię jakobyś już do mnie przyszedł
i cały z Tobą się łączę,
nie dozwól, abym się miał oddalić od Ciebie."

                                                                                       Św. Alfons Liguori